Geiriaduron Cymraeg, meddalwedd ddysgu iaith, CDs audios a mwy.

Meddalwedd mwyaf poblogaidd y byd ar gyfer dysgu Cymraeg. Gyda chyrsiau o LinguaShop, gallwch godi digon o Gymraeg i gynnal sgwrs a darllen llyfrau syml, mewn cyn lleied â 2 i 4 wythnos.

Choose a course

Clasur Cymraeg

Mae hon yn ffordd hwyliog iawn o ddysgu Gymraeg. Mae'r gêm cerdyn fflach Dysgwch Gymraeg yn cynnwys 2000 o'r geiriau a ddefnyddir amlaf yn Nhgymraeg heddiw. Lluniwyd y cynnwys yn y cardiau fflach Ffrengig gan athrawon a gweithwyr iaith proffesiynol. Dim ond €7,60 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy

DysgaFi! Cymraeg

DysgaFi! Cymraeg

Dysgwch Gymraeg y ffordd hawdd, hwyliog a chyflym. P'un a ydych chi'n ddechreuwr llwyr neu eisoes yn gwybod ychydig ymadroddion yn Nhgymraeg, byddwch chi'n synnu pa mor gyflym rydych chi'n dysgu! Dim ond €39,00 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy

Gwrando a dysgu Cymraeg

Dechreuwch i ddysgu Gymraeg heddiw. Dadlwythwch y ffeiliau sain Cymraeg-Cymraeg a dysgwch wrth loncian, gwneud ymarfer corff, cymudo, coginio neu gysgu. Gellir copïo'r ffeiliau MP3 i'ch ffôn clyfar neu i'ch iPad (trwy iTunes). Dim ond €9,60 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Gwrando a dysgu Cymraeg
Ar y Ffordd! Cymraeg

Ar y Ffordd! Cymraeg

Manteisiwch i'r eithaf ar eich taith i'r gwaith trwy ddysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg ar y ffordd. Byddwch chi'n dysgu cannoedd o eiriau ac ymadroddion mewn cyfnod byr iawn. Mae'r llais yn Nhgymraeg a Chymraeg. Gwrandewch, amsugnwch a mwynhewch! Dim ond €15,70 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy

Gweithlyfr PDF Cymraeg

Mwy nag 46 tudalen o ymarferion yn Nhgymraeg i'ch helpu i ddysgu'r geiriau a'r ymadroddion pwysicaf yn yr iaith. Rydym yn awgrymu argraffu'r llyfr ymarferion Cymraeg a gwneud yr ymarferion â beiro neu bensil. Mae'r dull dysgu traddodiadol hwn yn ddewis adfywiol yn yr oes ddigidol hon. Dim ond €8,30 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Gweithlyfr PDF Cymraeg
Llyfr Sain Cymraeg

Llyfr Sain Cymraeg

Mwynhewch gasgliad o straeon yn Nhgymraeg ynghyd â channoedd o ymadroddion a geirfa hanfodol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai a hoffai ddysgu Gymraeg tra bod yn loncian, gwneud ymarfer corff, cymudo, coginio neu gysgu. Gellir copïo'r ffeiliau MP3 i'ch ffôn clyfar neu i'ch iPad (trwy iTunes). Dim ond €12,20 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy

Llyfr Cymraeg

Cydymaith gwych i ddysgwyr iaith Gymraeg, o ddechreuwr i lefel ganolradd. Yn cynnwys y geiriau a ddefnyddir amlaf yn Nhgymraeg heddiw. Gellir copïo'r ffeiliau PDF i'w gweld ar eich ffôn clyfar neu ar eich iPad (gan ddefnyddio'r app iBooks). Dim ond €4,30 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Llyfr Cymraeg
Siarad! Cymraeg

Siarad! Cymraeg

Dysgwch Gymraeg nawr. Byddwch yn dechrau gydag ymadroddion Cymraeg syml a geirfa o ddydd i ddydd ac yn symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun ... gweld, gwrando ac ymateb yn Gymraeg. Hwyl i'w ddefnyddio a hwyl hefyd wrth ddysgu! Dim ond €31,70 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy

Gramadeg Cymraeg PDF

Manteisiwch i'r eithaf ar eich taith i'r gwaith trwy ddysgu gramadeg Gymraeg ar y ffordd. Mae pob tudalen yn rhoi esboniad clir o agwedd benodol ar ramadeg Gymraeg gydag enghreifftiau o ddefnydd. Perffaith i'w ddefnyddio ar ffôn smart neu iPad (gan ddefnyddio'r app iBooks). Dim ond €7,10 €

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Gramadeg Cymraeg PDF
Rydyn ni yma i helpu.

Rydyn ni yma i helpu.

Mae gofal cwsmer wrth wraidd ein busnes. Pa bynnag gwestiynau sydd gennych, byddwn bob amser yno i helpu.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Rydym yn ymdrechu i wneud y wefan hon yn rhydd o wallau mewn 18 iaith. Os dewch o hyd i wall, tarwch y symbol yn unig a byddwn yn diweddaru'r wefan ... ac anfon rhywbeth atoch am ddim hefyd.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Rydyn ni wedi bod yn helpu pobl i ddysgu ieithoedd am fwy na 15 mlynedd Byddwch yn synnu pa mor gyflym y byddwch chi'n dysgu dod ymlaen mewn iaith arall gyda chyrsiau gan LinguaShop.

We use cookies to improve your experience on our site.

Learn more

Got it!