DysgaFi! Catalaneg

Dysgwch iaith newydd mewn dim ond 2 i 4 wythnos!

Oes arnoch chi eisiau am ddysgu iaith newydd, ond ni feddylioch chi erioed y gallech? Gyda chyrsiau o LinguaShop, byddwch yn gallu codi digon o sgiliau iaith i gynnal sgwrs a darllen llyfrau syml, mewn cyn lleied â 2 i 4 wythnos.

Dewiswch iaith
Rhowch hwb i'ch gyrfa.Rhowch hwb i'ch gyrfa.

Rhowch hwb i'ch gyrfa.

Pa bynnag gynlluniau sydd gennych ar gyfer y dyfodol, bydd y gallu i siarad iaith arall yn sicr yn cynyddu eich cyfleoedd.

Cyfarfod â phobl newydd a diddorol.Cyfarfod â phobl newydd a diddorol.

Cyfarfod â phobl newydd a diddorol.

Gall dysgu iaith newydd roi cyfle i chi gwrdd â phobl newydd a diddorol.

Gwnewch argraff ar eich ffrindiau.Gwnewch argraff ar eich ffrindiau.

Gwnewch argraff ar eich ffrindiau.

Mae'n eithaf trawiadol gallu siarad iaith arall. Bydd gwybod ieithoedd eraill yn sicr yn gwneud ichi sefyll allan ymlith y tyrfa.

Dysgwch iaith newydd yn eich car!

Manteisiwch i'r eithaf ar eich taith i'r gwaith trwy ddysgu geiriau ac ymadroddion pwysig ar y ffordd. Byddwch chi'n dysgu cannoedd o eiriau ac ymadroddion mewn cyfnod byr iawn. Mae'r llais yn Gymraeg ynghyd â'r iaith yr ydych am ei dysgu. Gwrandewch, amsugnwch a mwynhewch!

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Ar y Ffordd! Catalaneg
Gwrando a dysgu Catalaneg

Dysgwch iaith o gwmpas y dref.

Dechreuwch ddysgu iaith arall heddiw. Dadlwythwch y ffeiliau sain dysgu iaith a dysgwch tra boch yn loncian, ymarfer corff, cymudo, coginio neu gysgu. Gellir copïo'r ffeiliau MP3 i'ch ffôn clyfar neu i'ch iPad (trwy iTunes).

Rhoi yn y fasgedLawrlwythiad

Gwrandewch ar straeon mewn iaith arall!

Mwynhewch gasgliad o straeon yn ogystal â channoedd o ymadroddion a geirfa hanfodol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai a hoffai ddysgu iaith newydd tra bod yn loncian, gwneud ymarfer corff, cymudo, coginio neu gysgu. Gellir copïo'r ffeiliau MP3 i'ch ffôn clyfar neu i'ch iPad (trwy iTunes).

Rhoi yn y fasgedLawrlwythiad
Llyfr Sain Catalaneg
Llyfr Catalaneg

Geiriadur cryno y dysgwr!

Cydymaith gwych i ddysgwyr iaith, o ddechreuwr i lefel ganolradd. Yn cynnwys y geiriau a ddefnyddir amlaf heddiw. Gellir copïo'r ffeiliau PDF i'w gweld ar eich ffôn clyfar neu ar eich iPad (gan ddefnyddio'r app iBooks).

Rhoi yn y fasgedTrïo nawr

Dysgwch iaith newydd mewn dim ond 1 mis!

Dysgwch iaith newydd nawr. Byddwch chi'n dysgu gramadeg a geirfa syml ac yn symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun - gweld, gwrando ac ymateb. Hwyl i'w ddefnyddio, a hwyl hefyd wrth ddysgu!

Rhoi yn y fasgedLawrlwythiad
Siarad! Catalaneg
Gweithlyfr PDF Catalaneg

Dysgu iaith gyda llyfr ymarferion!

Mwy nag 50 tudalen o ymarferion i'ch helpu i ddysgu'r geiriau a'r ymadroddion pwysicaf yn yr iaith. Rydym yn awgrymu argraffu'r llyfr ymarferion a gwneud yr ymarferion â beiro neu bensil. Mae'r dull dysgu amser-profedig hwn yn ddewis adfywiol yn yr oes ddigidol hon.

Rhoi yn y fasgedTrïo nawr

Language courses for the world!

You can visit this site in 21 different languages. Click a flag to change the site into the language of your choice.

Rydyn ni yma i helpu.

Rydyn ni yma i helpu.

Mae gofal cwsmer wrth wraidd ein busnes. Pa bynnag gwestiynau sydd gennych, byddwn bob amser yno i helpu.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Rydym yn ymdrechu i wneud y wefan hon yn rhydd o wallau mewn 18 iaith. Os dewch o hyd i wall, tarwch y symbol yn unig a byddwn yn diweddaru'r wefan ... ac anfon rhywbeth atoch am ddim hefyd.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Rydyn ni wedi bod yn helpu pobl i ddysgu ieithoedd am fwy na 15 mlynedd Byddwch yn synnu pa mor gyflym y byddwch chi'n dysgu dod ymlaen mewn iaith arall gyda chyrsiau gan LinguaShop.

We use cookies to improve your experience on our site.

Learn more

Got it!