Esperanto ordbok

Esperanto lærers ordbok!

En flott følgesvenn for esperantospråklige elever, fra nybegynner til mellomnivå. Inkluderer de mest brukte ordene på esperanto i dag. PDF-filene kan kopieres for visning på smarttelefonen eller iPad (ved hjelp av iBooks-appen).

Esperanto lærers ordbok!

LinguaShop

Enestående - 1383 Anmeldelser

Esperanto lærers ordbok!

Inkludert i kurset

  • En PDF-fil for nedlasting

Hovedpunkter

  • Inkluderer de viktigste ordene på esperanto
  • Esperanto-norsk og norsk-esperanto
  • Viktig ordforråd merket med fet skrift

Pris

Bare 42 kr

US$||£|kr

Esperanto ordbok

Denne esperanto ordboken inneholder de 1400 mest brukte ord på esperanto som er avgjørende for daglig kommunikasjon. Sammen med betydningen av ordet, vil ordlisten også gi bruks eksempler.

domo
hus
memori
huske
iuj domoj
noen hus
nia domo
vårt hus
ni memoras
vi husker
via domo
deres hus
Gratis esperantoleksjon

21 / 26

Neste esperantoleksjon

Neste esperantoleksjon
Om esperanto

Om esperanto

Esperanto er et konstruert språk. Hvis du planlegger å gjøre noen reiser, vil lære esperanto være en fin måte å få mest mulig ut av turen.

Få kreditter

Grunnleggende ord og setninger på esperanto

Lær å komme deg på esperanto med disse nyttige ordene og uttrykkene. Disse viktige setningene dekker alt fra esperanto hilsener til forretnings- og arbeidsplasskommunikasjon til kjærlighet og dating.

Ĉi tio estas pomo.
Dette er et eple.
Ĉi tio estas pordo.
Dette er en dør.
Ĉi tio estas hundo.
Dette er en hund.
Ĉi tio estas lito.
Dette er en seng.
Snakk! Esperanto

Snakk! Esperanto

Lær esperanto nå. Du begynner med enkle esperanto setninger og ordforråd i dag og fremover i ditt eget tempo... ser, lytter og svarer på esperanto. Morsomt å bruke og også morsomt å lære!

Legg i kurvenFortell meg mer
Click me

Du kan lære esperanto i bare 9 enkle trinn.

Du kan gå fra nybegynner til flytende esperanto på kort tid og vår ni-trinns esperanto læringsguide vil vise deg hvordan. Vi vil snakke om Esperanto hilsener, substantiver, adjektiv og verb. Guiden gir en oversikt over hvert trinn i utviklingen av ferdigheter som trengs for å lære å snakke, lese og forstå esperanto.

Esperanto læringsguide : Trinn 9

I de forrige trinnene lærte du om esperanto hilsener, esperanto substantiver, esperanto adjektiv og esperanto verb. I dette trinnet fremhever vi bruken av possessive pronomen på esperanto. Du lærer setninger som mia domo, mia libro og mia tablo (huset mitt, boka mi, bordet mitt). Du lærer også via domo, via libro og via tablo (huset ditt, boka di, bordet ditt). Du får se en leksjon som er lett å følge, og som inneholder mange nyttige eksempler på både esperanto og norsk. For å komme i gang med trinn 1, klikker du bare på 9-trinns teller-symbolet.

På veien! Esperanto

På veien! Esperanto

Få mest mulig ut av reisen til jobb ved å lære esperanto ord og uttrykk. Du lærer hundrevis av ord og uttrykk på svært kort tid. Stemmen er både esperanto og norsk. Bare hør, absorbere og nyt!

Legg i kurvenFortell meg mer

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen på nettstedet vårt.

Lære mer

Det er greit!