Širok raspon tečajeva francuskog jezika.

Francuski rječnici, učenje jezika softver, Audio CD-a i više.

Francuski rječnici, učenje jezika softver, Audio CD-a i više.

linguashop

Tečajevi jezika

Slušati i učiti francuski

Svaka tema u audio tečaju sa francuskog na hrvatski pruža jasno objašnjenje određenog aspekta francuske gramatike. Postoji mnoštvo tema u paketu. Teme uključuju francuske određene članove, neodređene članove, francuske pridjeve, francuske zamjenice, francuske pokazne zamjenice.

Francuski u hrvatski audio tečaj

Na putovanju! Francuski

Opetovano slušanje francuskih riječi i fraza, dobar je način učenja. Ako dugo putujete do posla, to vrijeme možete iskoristiti za učenje francuskih riječi i fraza. Na cesti! je tečaj koji je stvoren upravo to imajući na umu. Također možete staviti sadržaj audio CD-a na MP3 player ili iPod, te slušati francuski u vlaku, ili tijekom trčanja, ili tijekom tjelovježbe, i slično.

Francuski riječi i fraze

Govori! Francuski

Govori! francuski se temelji na prirodnom procesu učenja. Možete vježbati jednostavnu gramatiku i zadatke riješima nekoliko puta dok se ne Govori! odluči da ste naučili gradivo dovoljno dobro da biste prešli na sljedeću razinu.

Francuski jezik softver

Audio knjiga na francuskom

Preuzmite audio datoteke sada i naučite francuski dok slušate francuske priče, fraze i riječi. Ako već poznajete francuski jezik, audio knjiga će vam pomoći da poboljšate svoje vještine razumijevanja. Ako ste potpuni početnik, audio knjiga će vam pomoći da se priviknete na zvuk jezika.

Francuski preuzimanje (MP3 i PDF)

Francuska gramatika za preuzimanje

Svaki slajd pruža jasno objašnjenje određenog aspekta francuske gramatike. Postoje brojni slajdovi u paketu. Teme uključuju francuske određene članove, neodređene članove, francuske glagole i pridjeve, francuske zamjenice, francuske pokazne zamjenice. PDF se može spremiti na računalo i može se isprintati, u boji ili u crno-bijelom formatu.

Francuski gramatika PDF za preuzimanje

PDF Radna knjiga na francuskom

Pisanje francuskog je važan aspekt učenja jezika. Svaki put kad pišete riječ ili frazu na francuskom, kordinacija ruka-oko jača proces pamćenja. Vidjet ćete da što više pišete francuski, više ćete naučiti.

Francuski radna knjiga vježbi

Nauči me! Francuski

Naučite francuski na jednostavan, zabavan i brz način. Ovaj tečaj obuhvaća sve što Vam je potrebno da počnete govoriti za jedan ili dva tjedna. Softver koji je jednostavan za korištenje, zajedno s francuskim Audio CD-om i knjigom znači da možete učiti gdje god Vam se sviđa - kod kuće, u automobilu, u gradu.

Naučite francuski software, knjiga i audio CD