Llyfr Portugaleg

Geiriadur Portugaleg

Cydymaith gwych i ddysgwyr iaith Bortugaleg, o ddechreuwr i lefel ganolradd. Yn cynnwys y geiriau a ddefnyddir amlaf yn Nhbortugaleg heddiw. Gellir copïo'r ffeiliau PDF i'w gweld ar eich ffôn clyfar neu ar eich iPad (gan ddefnyddio'r app iBooks).

Geiriadur Portugaleg

LinguaShop

Excellent - 679 Reviews

Geiriadur Portugaleg

Yn gynwysedig yn y cwrs

  • A PDF File for download

Pwyntiau Allweddol

  • Includes the most important words in Portuguese
  • Portuguese-English and English-Portuguese
  • Essential vocabulary marked in bold

Pris

Dim ond 4,30 €

US$||£|CDN$

Geiriadur Portugaleg

Nid yw hwn yn eiriadur cynhwysfawr o'r iaith Bortugaleg. Mae'n cynnwys 1400 o’r geiriau sydd yn cael ei defnyddio mwyaf aml ac yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu o ddydd i ddydd.

casa
uma casa
Haverá uma casa
Bydd tŷ
uma casa grande
tŷ mawr
uma casa pequena
tŷ bach
essa casa
y tŷ yna
Ynglŷn a’r Bortugaleg

Ynglŷn a’r Bortugaleg

Y nifer os amcangyfrifir bod siaradwyr ledled y byd yn 177 miliwn o bobl.. Os ydych chi'n bwriadu gwneud rhywfaint o deithio, byddai dysgu Portugaleg yn ffordd wych o wneud y gorau o'ch taith.

Cael credydau

Geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn Bortugaleg

Geiriadur Portugaleg, cychwynnwch gyda geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn y Bortugaleg.

De nada
Croeso
Até logo
Gwela' i di
Até a próxima
Tan y tro nesaf
Bom dia
Bore da
Siarad! Portugaleg

Siarad! Portugaleg

Dysgwch Bortugaleg nawr. Byddwch yn dechrau gydag ymadroddion Portugaleg syml a geirfa o ddydd i ddydd ac yn symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun ... gweld, gwrando ac ymateb yn Bortugaleg. Hwyl i'w ddefnyddio a hwyl hefyd wrth ddysgu!

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Click me

Ar y Ffordd! Portugaleg

Manteisiwch i'r eithaf ar eich taith i'r gwaith trwy ddysgu geiriau ac ymadroddion Portugaleg ar y ffordd. Byddwch chi'n dysgu cannoedd o eiriau ac ymadroddion mewn cyfnod byr iawn. Mae'r llais yn Nhbortugaleg a Chymraeg. Gwrandewch, amsugnwch a mwynhewch!

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Rydyn ni yma i helpu.

Rydyn ni yma i helpu.

Mae gofal cwsmer wrth wraidd ein busnes. Pa bynnag gwestiynau sydd gennych, byddwn bob amser yno i helpu.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Rydym yn ymdrechu i wneud y wefan hon yn rhydd o wallau mewn 18 iaith. Os dewch o hyd i wall, tarwch y symbol yn unig a byddwn yn diweddaru'r wefan ... ac anfon rhywbeth atoch am ddim hefyd.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Rydyn ni wedi bod yn helpu pobl i ddysgu ieithoedd am fwy na 15 mlynedd Byddwch yn synnu pa mor gyflym y byddwch chi'n dysgu cyrraedd yn Nhbortugaleg gyda chyrsiau gan LinguaShop.

We use cookies to improve your experience on our site.

Learn more

Got it!