Gweithlyfr PDF Cymraeg

Dysgwch Gymraeg gyda llyfr ymarferion!

Mwy nag 46 tudalen o ymarferion yn Nhgymraeg i'ch helpu i ddysgu'r geiriau a'r ymadroddion pwysicaf yn yr iaith. Rydym yn awgrymu argraffu'r llyfr ymarferion Cymraeg a gwneud yr ymarferion â beiro neu bensil. Mae'r dull dysgu traddodiadol hwn yn ddewis adfywiol yn yr oes ddigidol hon.

Dysgwch Gymraeg gyda llyfr ymarferion!

LinguaShop

Excellent - 675 Reviews

Dysgwch Gymraeg gyda llyfr ymarferion!

Yn gynwysedig yn y cwrs

  • Ffeil PDF i lawrlwytho

Pwyntiau Allweddol

  • Ymarferion gramadeg Cymraeg
  • Atebion a ddarperir i'r ymarferion
  • Addas ar gyfer dechreuwyr

Pris

Dim ond 8,30 €

US$||£|CDN$

Gwers cymraeg am ddim

Cyfuniad cymhariaeth fer (Trydydd person unigol)

Gall berfau yn Gymraeg ddefnyddio'r ferf 'fod' fel berf cynorthwyol. Dim ond y ferf 'bod' sy'n cael ei rhedege. Defnyddir y gair cysylltiad 'yn' rhwng y ferf 'bod' a'r prif ferf. Mae hyn yn debyg i'r strwythur yn Gymraeg gyda 'Rwy'n bwyta' neu 'Maen nhw'n canu' ac etc.

Enghreifftiau ar gyfer defnyddio berfau yn Gymraeg

mae hi'n clywed
mae hi'n clywed
mae hi'n rhoi
mae hi'n rhoi
mae hi'n deall
mae hi'n deall
mae hi'n siarad
mae hi'n siarad
mae hi'n bwyta
mae hi'n bwyta
Ynglŷn a’r Gymraeg

Ynglŷn a’r Gymraeg

Fe'i siaredir hefyd ym Mhatagonia mewn pentrefi anghysbell. Os ydych chi'n bwriadu gwneud rhywfaint o deithio, byddai dysgu Cymraeg yn ffordd wych o wneud y gorau o'ch taith.

Cael credydau

Geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn Gymraeg

Dysgwch Gymraeg gyda llyfr ymarferion, cychwynnwch gyda geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn y Gymraeg.

Dw i'n iawn.
Dw i'n iawn.
Rydw i'n boeth.
Rydw i'n boeth.
Dw i wedi blino.
Dw i wedi blino.
Dw i'n drist.
Dw i'n drist.
Ar y Ffordd! Cymraeg

Ar y Ffordd! Cymraeg

Manteisiwch i'r eithaf ar eich taith i'r gwaith trwy ddysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg ar y ffordd. Byddwch chi'n dysgu cannoedd o eiriau ac ymadroddion mewn cyfnod byr iawn. Mae'r llais yn Nhgymraeg a Chymraeg. Gwrandewch, amsugnwch a mwynhewch!

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Click me

Llyfr Sain Cymraeg

Mwynhewch gasgliad o straeon yn Nhgymraeg ynghyd â channoedd o ymadroddion a geirfa hanfodol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai a hoffai ddysgu Gymraeg tra bod yn loncian, gwneud ymarfer corff, cymudo, coginio neu gysgu. Gellir copïo'r ffeiliau MP3 i'ch ffôn clyfar neu i'ch iPad (trwy iTunes).

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Rydyn ni yma i helpu.

Rydyn ni yma i helpu.

Mae gofal cwsmer wrth wraidd ein busnes. Pa bynnag gwestiynau sydd gennych, byddwn bob amser yno i helpu.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Rydym yn ymdrechu i wneud y wefan hon yn rhydd o wallau mewn 18 iaith. Os dewch o hyd i wall, tarwch y symbol yn unig a byddwn yn diweddaru'r wefan ... ac anfon rhywbeth atoch am ddim hefyd.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Rydyn ni wedi bod yn helpu pobl i ddysgu ieithoedd am fwy na 15 mlynedd Byddwch yn synnu pa mor gyflym y byddwch chi'n dysgu cyrraedd yn Nhgymraeg gyda chyrsiau gan LinguaShop.

We use cookies to improve your experience on our site.

Learn more

Got it!