Gweithlyfr PDF Gaeleg

Dysgwch Aeleg gyda llyfr ymarferion!

Mwy nag 38 tudalen o ymarferion yn Nhaeleg i'ch helpu i ddysgu'r geiriau a'r ymadroddion pwysicaf yn yr iaith. Rydym yn awgrymu argraffu'r llyfr ymarferion Gaeleg a gwneud yr ymarferion â beiro neu bensil. Mae'r dull dysgu traddodiadol hwn yn ddewis adfywiol yn yr oes ddigidol hon.

Dysgwch Aeleg gyda llyfr ymarferion!

LinguaShop

Excellent - 676 Reviews

Dysgwch Aeleg gyda llyfr ymarferion!

Yn gynwysedig yn y cwrs

  • Ffeil PDF i lawrlwytho

Pwyntiau Allweddol

  • Ymarferion gramadeg Gaeleg
  • Atebion a ddarperir i'r ymarferion
  • Addas ar gyfer dechreuwyr

Pris

Dim ond 8,30 €

US$||£|CDN$

Gwers gaeleg am ddim

Cyfuniad cymhariaeth fer (Trydydd person unigol)

Gall berfau yn Aeleg ddefnyddio'r ferf 'fod' fel berf cynorthwyol. Dim ond y ferf 'bod' sy'n cael ei rhedege. Defnyddir y gair cysylltiad 'a'' rhwng y ferf 'bod' a'r prif ferf. Mae hyn yn debyg i'r strwythur yn Gymraeg gyda 'Rwy'n bwyta' neu 'Maen nhw'n canu' ac etc.

Enghreifftiau ar gyfer defnyddio berfau yn Aeleg

Tha i a' tuigsinn
mae hi'n deall
Tha i a' bruidhinn
mae hi'n siarad
Tha i a' ràdh
mae hi'n dweud
Tha i a' dèanamh
mae hi'n gwneud
Tha i a' toirt...
mae hi'n cymryd
Ynglŷn a’r Aeleg

Ynglŷn a’r Aeleg

Mae tua 70,000 o bobl yn yr Alban yn siarad Gaeleg. Os ydych chi'n bwriadu gwneud rhywfaint o deithio, byddai dysgu Gaeleg yn ffordd wych o wneud y gorau o'ch taith.

Cael credydau

Geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn Aeleg

Dysgwch Aeleg gyda llyfr ymarferion, cychwynnwch gyda geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn y Aeleg.

Nas slaodaiche.
mwy araf.
Ar y Ffordd! Gaeleg

Ar y Ffordd! Gaeleg

Manteisiwch i'r eithaf ar eich taith i'r gwaith trwy ddysgu geiriau ac ymadroddion Gaeleg ar y ffordd. Byddwch chi'n dysgu cannoedd o eiriau ac ymadroddion mewn cyfnod byr iawn. Mae'r llais yn Nhaeleg a Chymraeg. Gwrandewch, amsugnwch a mwynhewch!

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Click me

Llyfr Sain Gaeleg

Mwynhewch gasgliad o straeon yn Nhaeleg ynghyd â channoedd o ymadroddion a geirfa hanfodol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai a hoffai ddysgu Aeleg tra bod yn loncian, gwneud ymarfer corff, cymudo, coginio neu gysgu. Gellir copïo'r ffeiliau MP3 i'ch ffôn clyfar neu i'ch iPad (trwy iTunes).

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Rydyn ni yma i helpu.

Rydyn ni yma i helpu.

Mae gofal cwsmer wrth wraidd ein busnes. Pa bynnag gwestiynau sydd gennych, byddwn bob amser yno i helpu.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Rydym yn ymdrechu i wneud y wefan hon yn rhydd o wallau mewn 18 iaith. Os dewch o hyd i wall, tarwch y symbol yn unig a byddwn yn diweddaru'r wefan ... ac anfon rhywbeth atoch am ddim hefyd.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Rydyn ni wedi bod yn helpu pobl i ddysgu ieithoedd am fwy na 15 mlynedd Byddwch yn synnu pa mor gyflym y byddwch chi'n dysgu cyrraedd yn Nhaeleg gyda chyrsiau gan LinguaShop.

We use cookies to improve your experience on our site.

Learn more

Got it!