Siarad! Siapaneg

Dysgu siarad Siapaneg mewn dim ond 2 fis!

Dysgwch Siapaneg nawr. Byddwch yn dechrau gydag ymadroddion Siapaneg syml a geirfa o ddydd i ddydd ac yn symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun ... gweld, gwrando ac ymateb yn Siapaneg. Hwyl i'w ddefnyddio a hwyl hefyd wrth ddysgu!

Dysgu siarad Siapaneg mewn dim ond 2 fis!

LinguaShop

Excellent - 674 Reviews

Dysgu siarad Siapaneg mewn dim ond 2 fis!

Yn gynwysedig yn y cwrs

  • Meddalwedd i ddysgu Siapaneg i'w llwytho i lawr

Pwyntiau Allweddol

  • Hwyl i'w ddefnyddio
  • Dysgwch gramadeg a geirfa Siapaneg
  • Cydnabyddiaeth llais i wella eich acen Siapaneg
  • Geiriadur siarad Siapaneg
  • Yn rhedeg ar Windows 10, 8, 7, Vista a XP

Pris

Dim ond 31,70 €

US$||£|CDN$

Gwers siapaneg am ddim

Cyfuniad cymhariaeth fer (Ail berson unigol)

Nid yw berfau Siapaneg yn yr amser presennol yn rhedeg ar gyfer pob person. Mae hyn yn golygu bod y ferf yn parhau heb newid i 'fi', 'ti', 'fe', 'nhw' etc.

Enghreifftiau ar gyfer defnyddio berfau yn Siapaneg

anata wa šinjimas
rwyt ti'n credu
anata wa hanašimas
rwyt ti'n siarad
anata wa tabemas
rwyt ti'n bwyta
anata wa ikimas
rwyt ti'n mynd
anata wa šimemas
rwyt ti'n cau
Ynglŷn a’r Siapaneg

Ynglŷn a’r Siapaneg

Siaradir Siapan fel iaith gyntaf gan 122 miliwn o bobl yn Siapan.. Os ydych chi'n bwriadu gwneud rhywfaint o deithio, byddai dysgu Siapaneg yn ffordd wych o wneud y gorau o'ch taith.

Cael credydau

Geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn Siapaneg

Dysgu siarad Siapaneg mewn dim ond 2 fis, cychwynnwch gyda geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn y Siapaneg.

ikutsu ka no kodomo
rhai plant
ikutsu ka no ona-no-ko tači
rhai merched
ikutsu ka no ona no hito tači
rhai gwragedd
ikutsu ka no hon
rhai llyfrau
Llyfr Sain Siapaneg

Llyfr Sain Siapaneg

Mwynhewch gasgliad o straeon yn Nhsiapaneg ynghyd â channoedd o ymadroddion a geirfa hanfodol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai a hoffai ddysgu Siapaneg tra bod yn loncian, gwneud ymarfer corff, cymudo, coginio neu gysgu. Gellir copïo'r ffeiliau MP3 i'ch ffôn clyfar neu i'ch iPad (trwy iTunes).

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Click me

Llyfr Siapaneg

Cydymaith gwych i ddysgwyr iaith Siapaneg, o ddechreuwr i lefel ganolradd. Yn cynnwys y geiriau a ddefnyddir amlaf yn Nhsiapaneg heddiw. Gellir copïo'r ffeiliau PDF i'w gweld ar eich ffôn clyfar neu ar eich iPad (gan ddefnyddio'r app iBooks).

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Rydyn ni yma i helpu.

Rydyn ni yma i helpu.

Mae gofal cwsmer wrth wraidd ein busnes. Pa bynnag gwestiynau sydd gennych, byddwn bob amser yno i helpu.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Rydym yn ymdrechu i wneud y wefan hon yn rhydd o wallau mewn 18 iaith. Os dewch o hyd i wall, tarwch y symbol yn unig a byddwn yn diweddaru'r wefan ... ac anfon rhywbeth atoch am ddim hefyd.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Rydyn ni wedi bod yn helpu pobl i ddysgu ieithoedd am fwy na 15 mlynedd Byddwch yn synnu pa mor gyflym y byddwch chi'n dysgu cyrraedd yn Nhsiapaneg gyda chyrsiau gan LinguaShop.

We use cookies to improve your experience on our site.

Learn more

Got it!