Llyfr Tsiec

Geiriadur Tsiec

Cydymaith gwych i ddysgwyr iaith Dsiec, o ddechreuwr i lefel ganolradd. Yn cynnwys y geiriau a ddefnyddir amlaf yn Nhdsiec heddiw. Gellir copïo'r ffeiliau PDF i'w gweld ar eich ffôn clyfar neu ar eich iPad (gan ddefnyddio'r app iBooks).

Geiriadur Tsiec

LinguaShop

Excellent - 678 Reviews

Geiriadur Tsiec

Yn gynwysedig yn y cwrs

  • A PDF File for download

Pwyntiau Allweddol

  • Includes the most important words in Czech
  • Czech-English and English-Czech
  • Essential vocabulary marked in bold

Pris

Dim ond 4,30 €

US$||£|CDN$

Geiriadur Tsiec

Nid yw hwn yn eiriadur cynhwysfawr o'r iaith Dsiec. Mae'n cynnwys 1400 o’r geiriau sydd yn cael ei defnyddio mwyaf aml ac yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu o ddydd i ddydd.

dům
ty
ti
přestěhovat se
newid tŷ
tento dům
y tŷ yma
ty jdeš
rwyt ti'n cerdded
ty máš
mae gyda ti
Ynglŷn a’r Dsiec

Ynglŷn a’r Dsiec

Mae Tsiec yn iaith orllewinol Slafaidd. Os ydych chi'n bwriadu gwneud rhywfaint o deithio, byddai dysgu Tsiec yn ffordd wych o wneud y gorau o'ch taith.

Cael credydau

Geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn Dsiec

Geiriadur Tsiec, cychwynnwch gyda geiriau ac ymadroddion sylfaenol yn y Dsiec.

To je kocour.
Cath yw hon.
To je kůň.
Ceffyl yw hwn.
To je postel.
Gwely yw hwn.
To je židle.
Cadair yw hon.
Siarad! Tsiec

Siarad! Tsiec

Dysgwch Dsiec nawr. Byddwch yn dechrau gydag ymadroddion Tsiec syml a geirfa o ddydd i ddydd ac yn symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun ... gweld, gwrando ac ymateb yn Dsiec. Hwyl i'w ddefnyddio a hwyl hefyd wrth ddysgu!

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Click me

Ar y Ffordd! Tsiec

Manteisiwch i'r eithaf ar eich taith i'r gwaith trwy ddysgu geiriau ac ymadroddion Tsiec ar y ffordd. Byddwch chi'n dysgu cannoedd o eiriau ac ymadroddion mewn cyfnod byr iawn. Mae'r llais yn Nhdsiec a Chymraeg. Gwrandewch, amsugnwch a mwynhewch!

Rhoi yn y fasgedDweud mwy
Rydyn ni yma i helpu.

Rydyn ni yma i helpu.

Mae gofal cwsmer wrth wraidd ein busnes. Pa bynnag gwestiynau sydd gennych, byddwn bob amser yno i helpu.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Ymrwymiad i ragoriaeth.

Rydym yn ymdrechu i wneud y wefan hon yn rhydd o wallau mewn 18 iaith. Os dewch o hyd i wall, tarwch y symbol yn unig a byddwn yn diweddaru'r wefan ... ac anfon rhywbeth atoch am ddim hefyd.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Ymroddedig i'ch llwyddiant.

Rydyn ni wedi bod yn helpu pobl i ddysgu ieithoedd am fwy na 15 mlynedd Byddwch yn synnu pa mor gyflym y byddwch chi'n dysgu cyrraedd yn Nhdsiec gyda chyrsiau gan LinguaShop.

We use cookies to improve your experience on our site.

Learn more

Got it!